Privacy verklaring

 

Delen met anderen

Mooiweb bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals voor de registratie van uw domeinnaam, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mooiweb bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 
Mooiweb bvba verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling op deze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@mooiweb.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 

Waarom we gegevens nodig hebben

 
Mooiweb bvba verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
De registratie van uw domeinnaam
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Het verzenden van onze nieuwsbrief
Mooiweb bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
 
Mooiweb bvba zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In kaart brengen websitebezoek
 
Mooiweb bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar helpdesk@mooiweb.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan moet dit verzoek afkomstig zijn van het e-mailadres dat bij ons bekend is of zijn voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs. Mooiweb bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

Beveiliging

 
Mooiweb bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via helpdesk@mooiweb.be .